Teostame pisemaid hoolde töid.
Akende, uste ja aia parandust, värvimist.
Talvekuudel organiseerime teede puhastuse lumest.